فهرست بستن

دستگاه های تنفسی و کمک تنفسی مربوط به تست خواب

دستگاه های تست خواب

دستگاه های تنفسی و کمک تنفسی مربوط به بیماران تست خواب

در صورتی که از نوع متوسط تا شدید باشد از طریق دستگاه CPAP می باشد . این دستگاه نوعی ماشین کوچکی است که هوا را با فشار وارد مجاری تنفسی می کند . این دستگاه با ماسک به فرد متصل می شود . بیمار برای استفاده از این دستگاه در ابتدا باید آموزش های لازم را ببیند تا بتوانند مانند عینک بر چشم جزوی از بدن دانسته و احساس ناراحتی نکنند . برای این کار 20 دقیقه قبل از اینکه فرد به خواب رود باید از دستگاه استفاده کند. به تدریج در زمان هوشیاری که مدت  20 تا 30 دقیقه می باشد فرد وجود این دستگاه را احساس می کند و بعد از آن به خواب می رود. بیششتر بیماران در صورتی که پزشک فشار دستگاه را به درستی تنظیم کند افراد خواب راحتی داشته و رضایت کامل دارند و اکثرعلائم تنفسی برطرف می شود. تیتراسیون شبانه با CPAP  در مورد بیمارانی که اختلال خواب OBSTRUCTIVE  دارند و بیماران با ضعف و نارسایی ریه، تست MSLT و MWT   ، تست های پرتابل با تیتراسیون و تنظیم CPAP  ، اکسیژن تراپی و تنظیم CO2بیمار مورد ارزیابی قرار میگیرند.
prisma SMART
prisma SMART
prisma SOFT
RESmart GII CPAP
RESmart GII Auto CPAP
RESmart GII BPAP System
Full Face
Full Face
Full Face
Full Face
Nasal
Nasal
Full Face
Nasal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =